ལྷ་བྲིས་པ་ཞིག་འདེམས་རོགས།

ཡེ་ཤེས་ཤེས་རབ།
ཤ་བོ་ཚེ་རིང་།
དགེ་འདུན་དར་རྒྱལ།
ག་ལོགས།
རྒྱན་རྩེ།
ཀུ་མར་བླ་མ།
ངོས་འཛིན་མ་ཐུབ་པ།
མཁྱེན་རབ་འཇམ་དབྱངས།

མི་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་འཆར་བ།
ལྷ་བྲིས་པས་བྲིས་པའི་ཐང་ག་འཆར།