གཤམ་གྱི་ཐོ་གཞུང་ནས་ཁྱེད་རང་གིས་འཚོལ་བསམ་པའི་སྡེ་ཚན་གྱི་བརྗོད་གཞི་ཞིག་འདེམས་རོགས།
(འཚོལ་ཞིབ་སྡེ་མཚན། སྲུང་བའི་ལྷ་མོ་ལྔའི་ལྷ་ཚོགས།)

ཚང་མ་འདེམས།
40-340-10 སྲུང་བའི་ལྷ་མོ་ལྔའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱིར་བསྟན།
40-340-20 གཟུངས་གྲྭ་ལྔ་ནས་བཤད་པའི་སྲུང་བ་ལྔ།
40-340-30 དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་ཀྱི་ཡུམ་སྲུང་བ་ལྔ།
40-340-40 རྡོ་རྗེ་གུར་ལས་འབྱུང་བ་སོ་སོར་འབྲང་མ།
40-340-50 སོ་སོར་འབྲང་མ་སེར་མོ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་བཅུ་མ།
40-340-60 སྲུང་བའི་ལྷ་མོ་ལྔ་ཇོ་བོའི་ལུགས།
40-340-70 རྣམ་སྣང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་ནས་འབྱུང་བའི་སྲུང་བ་ལྔའི་གཙོ་རྐྱང༌།
40-340-80 རྨ་བྱ་ཆེན་མོ།
40-340-90 སྟོང་ཆེན་རབ་འཇོམས།
40-340-100 གསང་སྔགས་རྗེས་འཛིན།
40-340-110 བསིལ་བའི་ཚལ།
40-340-120 གཟུངས་གྲྭ་ལྔ་ལས་བཤད་པའི་སོ་སོར་འབྲས་མ་གཙོ་བོ་བྱས་པའི་གྲྭ་ལྔ་ལྷབཅུ་གསུམ།

འཚོལ་འབྲས་ལ་བལྟ་ཡུལ།

ཕུལ་བྱུང་ཉར་ཚགས།
དབང་དང་འབྲེལ་བའི་ཙ་ཀ་ལི་དང་ནག་བྲིས་ཚུད་པའི་པར་གཞན།
ཞིབ་ཕྲའི་ཁྱད་ཆོས།
དཔེ་དེབ་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད།
ཐིག་རྩ།
གཟུགས་མཐོང་བརྙན་འཕྲིན།
བརྒྱུད་ལམ་ཡོངས།